Във връзка с промяната в ръководството на ОП „Благоустроявяне“, Община Габрово информира, че г-жа Хилда Цвъркалева е пожелала да бъде освободена от длъжността директор на ОП „Благоустрояване“ по взаимно съгласие. Молбата й е удовлетворена.

Временно функциите на директор на предприятието ще изпълнява досегашният заместник-директор г-н Диян Кехайов.