Общо осем проекта от осем различни организации, бяха подадени в срок за участие в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура за 2017 година.

Два от тях са по първи приоритет – „Карнавалът и градът“, а шест са ориентирани към „Пътуване в света на комичното“.

За средства от Програма Култура кандидатстват: Фондация "Заедно за демокрация и партньорство", Музей "Дом на хумора и сатирата", НЧ "Светлина 1927", Сдружение "Фабриката",  Драматичен театър "Рачо Стоянов", НЧ "Хр. Смирненски 1949", Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" и Малка Театрална Компания ООД.

Всички подадени проекти отговарят на критериите по допустимост и подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Експертната комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Габрово.

Оценяването ще продължи до 27 януари 2017 година.

Габрово подкрепя Хитрино
23 декември 2016
Поздравление на кмета на Община Габрово Таня Христова по случай коледните и новогодишни празници
24 декември 2016