Общо осем проекта от осем различни организации, бяха подадени в срок за участие в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура за 2017 година.

Два от тях са по първи приоритет – „Карнавалът и градът“, а шест са ориентирани към „Пътуване в света на комичното“.

За средства от Програма Култура кандидатстват: Фондация "Заедно за демокрация и партньорство", Музей "Дом на хумора и сатирата", НЧ "Светлина 1927", Сдружение "Фабриката",  Драматичен театър "Рачо Стоянов", НЧ "Хр. Смирненски 1949", Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" и Малка Театрална Компания ООД.

Всички подадени проекти отговарят на критериите по допустимост и подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Експертната комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Габрово.

Оценяването ще продължи до 27 януари 2017 година.