От ВиК - Габрово информират, че поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, се въвежда режим на водоподаване в с.Мичковци, както следва:

Режим на водоподаване:

12.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

14.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

15.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

17.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

19.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

21.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

22.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

24.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

27.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

28.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

29.12.2016 г. – спиране в 9.00 часа

31.12.2016 г. – пускане в 9.00 часа

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист 2018“
13 декември 2016
Зимна обстановка в община Габрово към 16 часа на 13.12.2016 г.
13 декември 2016