В Габрово се проведе работен семинар, на който се обсъди участието на града като Пилотен град за култура и прилагането на стратегическия документ за провеждане на културни политики „Култура 21 Действия“. В продължение на два дни, 7 и 8 декември, участниците дискутираха връзката между документа и местната стратегия за култура, силните и слаби страни в осъществяването на културен живот в Габрово и връзките му с останалите сектори на устойчивото развитие на града.

Гост-лектор на семинара беше Катрин Калън - ментор на Габрово в програмата Пилотни градове. Пред фокус-групата, съставена от представители на общинската администрация, културните институти в града и неправителствения сектор, Катрин Кълан представи добри световни практики, както и пътищата, по които може да се случат и при нас.

Катрин Калън е специален съветник Култура и устойчиви градове към Обединени градове и местни власти /ОГМВ/. До 2015 година е била Президент на световната комисия по култура към ОГМВ, два мандата е заместник-кмет на Лил, Франция, когатo градът става Европейска столица на културата.

 

 

Проектът „Частици от миналото“ на Община Габрово спечели награда по програма Еразъм+
8 декември 2016
Косе Босе ще свие гнездо в Детското коледено градче
9 декември 2016