От началото на този месец започна вторият етап от проекта „Приеми ме 2015“, който ще продължи до 31 март 2018 г. Основен момент е въвеждането на нов модел за управление и предоставяне на услугата приемна грижа чрез създаване на областни екипи.

След проведена конкурсна процедура от 7 ноември 2016 г. е назначен областен екип по приемна грижа за Габровска област. В състава му влизат пет социални работници и един ръководител. Те ще отговарят за предлагането на услугата и в останалите три общини. Двама от социалните работници ще са с изнесено работно място в Дряново – едно на пълен работен ден и едно на четири часа, заради по-големия брой приемни семейства с настанени деца в тях.

За екипа е въведен стандарт за натовареност – не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи един социален работник, както и намаляване броя на ангажираните администратори в общината.

През втория етап на „Приеми ме 2015“ областните екипи ще осигурят един път в месеца групова супервизия и два пъти годишно индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени деца. Екипите по приемна грижа ще получат основно и специализирано обучение, както и супервизия от външни специалисти.

Към момента на територията на община Габрово са утвърдени 17 приемни семейства, от които 2 доброволни и 15 професионални. Десет семейства полагат грижи за 12 деца в  риск. В община Трявна са утвърдени 19 приемни семейства, като в 14 от тях  са настанени 36 деца. В община Дряново утвърдените приемни семейства са 27, като в 17 от тях са настанени 19 деца.

Проектът „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в партньорство с 82 общини от страната.

Офисът на областния екип по приемна грижа се намира в сградата на Община Габрово - пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, стаи 324 и 325. За контакт: тел. 066 818 384, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg

„Бал на отминалите времена”
21 ноември 2016
Писма до Дядо Коледа могат да се пускат и в Кукления театър
22 ноември 2016