Областен екип по приемна грижа ще заработи от 1 ноември 2016 г. в Габрово. Въвеждането на новия модел на управление при предоставяне на услугата е основният момент през втория етап от проекта „Приеми ме 2015“, който ще продължи до 31 март 2018 г.

Според новия модел един социален работник ще трябва да работи с не по-малко от 12 действащи приемни семейства. Търсеният резултат е значително намалена себестойност на услугата и постигане на ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа в делегирана държавна дейност.

За Габрово ще работят 5 социални работници с един началник на екипа, които ще отговарят за предлагането на услугата и в останалите общини от областта.

В Дряново ще има две изнесени работни места – едно на пълен работен ден и едно на четири часа, заради по-големия брой приемни семейства с настанени деца в тях. Трявна и Севлиево ще бъдат обслужвани от габровския офис. На 19 септември 2016 г. Община Габрово обяви конкурсна процедура за избор на лицата. Новосформираните екипи ще получат основно и специализирано обучение, както и супервизия от външни специалисти.

Въвеждането на областен модел за приемната грижа е част от Плана за развитие на социалната услуга за периода 2016-2017 г., изготвен от Консултативен експертен съвет към проекта след анализ на потребностите на общинско, областно и национално ниво. В работата на Съвета са ангажирани представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация по приемна грижа, Национална мрежа за децата и УНИЦЕФ България.

Габрово е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Към момента на територията на общината услугата се предоставя от 11 приемни семейства, които полагат грижи за 13 деца в риск. Има шест свободни приемни семейства.

 

 

130 години от рождението на Ран Босилек - програма
20 Септември 2016
Как Габрово продължава напред в програмата Пилотни градове
20 Септември 2016