ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ГАБРОВО

Най – учтиво Ви кани

На премиерния спектакъл

“ВЪЛШЕБНАТА ПРЪЧИЦА“

Драматизация и постановка - НИКОЛАЙ БОЯДЖИЕВ

Сценография  -  НАТАЛИЯ ГОЧЕВА

Композитор  -  ГЕОРГИ ГАРЧОВ

ПРЕМИЕРАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ В САЛОНА НА ТЕАТЪРА НА

18 септември 2016 г. от 11.00 часа