С много изненади, песни, забавления и подаръци беше изпъстрен първоюнският ден за децата от подготвителна група на ЦДГ „Мики Маус”. В Деня на детето те получиха своето първо удостоверение в живота, с което ще се запишат в училище. С голям интерес малките палавници изслушаха разказа на любезните домакини от Националния музей на образованието за това, как са пишели възпитаниците на Първото новобългарско училище.


За да получат своите удостоверения за завършена подготвителна група, децата трябваше да отговорят на въпроси, зададени им от независима комисия с председател директорката на детската градина и членове – техните родители. Със своите отговори бъдещите първокласници показаха какво са научили по темите „Български език”, „Социален свят”, „Природен свят”. За всяко дете беше подготвена и математическа задача, чието решение те изписаха в „пясъчника” с пръст, така както са пишели учениците преди много години.

След като всички деца се представиха отлично, комисията единодушно реши госпожа Радина Цанева, директор на детската градина, да връчи удостоверение на всяко дете и то да продължи своето по-нататъшно опознаване на света на училищната скамейка. Освен удостоверение, децата получиха и специална „табелка”, като в годините на Априловото школо. На табелката, под всяко име, беше изписано и най-характерното за нейния притежател.

В края на празненството деца и родители отправиха своите благодарности към учителите и възпитателите от детска градина „Мики Маус”, които през тези четири години са се грижили всеотдайно и с много любов за тях.