Семинар по енергийна ефективност организира „Ксела България” в партньрство с Община Габрово на 3 юни 2010 г. Събитието ще се проведе от 17.30 часа в ритуалната зала на Общината.

Лекция на тема „Параметрите на сградната обвивка – определящ фактор за енергийната ефективност” ще изнесе инж. Бойко Пенев – ръководител на отдел технически консултации в „Ксела България” ЕООД и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София.

Темата енергийна ефективност е широко дискутирана с оглед на промените в климата, нарастващите цени на енергоносителите и изчерпването на класическите ресурси за отопление.

В работната дискусия ще вземат участие представители на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, фирми, работещи в сферата на строителството и общински експерти.