С проект за осигуряване на топъл обяд за 125 души в неравностойно положение кандидатства Община Габрово. Средствата са по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Процедурата е за директно отпускане на стопроцентова безвъзмездна финансова помощ от 86 336,26 лв.

Проектното предложение предвижда предоставяне на социалната услуга обществена трапезария за жителите на Габрово в периода от 1 август 2016 г. до 30 април 2017 г.

Трапезарията ще работи ежедневно, като обядът ще се раздава в помещение в центъра на града. При наличие на трудноподвижни потребители, които нямат възможност лично или с чужда помощ да получават храната, ще бъде осигурена доставка до дома.

От топъл обяд ще могат да се възползват лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Установяването на правоимащите лица ще се извършва от дирекция „Социално подпомагане“. През месец юли Община Габрово ще стартира прием на заявления от кандидат-потребителите. Услугата по предоставяне на топъл обяд е възложена на габровската фирма „Соня Трейдинг“ ЕООД след проведена обществена поръчка.

По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за възможностите за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.