С проект за подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж кандидатства Община Габрово пред фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Планираният общ бюджет за обекта е 21 563,44 лв., от които необходимото собствено съфинансиране е 2 156,34 лв., а субсидирането от фонда е в размер на 19 407,10 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е три месеца.

Строително-ремонтните работи включват подмяна на врати и прозорци, демонтаж на дървена ламперия, шпакловане, изкърпване и боядисване на стени и тавани, проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитен приемник с изпреварващо действие.

Домашният социален патронаж се помещава в едноетажно крило на бивше обединено детско заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. Там се извършва разливане на приготвена от външен изпълнител храна за възрастни хора в неравностойно социално положение.

След пребазирането на услугата в настоящата сграда през месец декември 2005 г., в помещенията са извършвани частични ремонти по изкърпване, шпакловане, боядисване и подмяна на дограма.

Патронажът е в структурата на звено „Заведения за социални услуги“ – Габрово с капацитет от 200 потребители, но към момента реалните ползватели надвишават тази бройка. От услугата се възползват както жители на града, така и хора от селата.

Разглеждането и оценяването на проектите по фонд „Социална закрила“ се извършва от Експертен съвет на конкурентен принцип в два етапа. След изготвянето на доклад до Управителния съвет, същият взима решение за финансиране или отказ на предложението.