Поради авария на водопровода – кръстовище Хр. Смирненски и Патриарх Евтимий, без вода ще остане левият бряг от Гарата до „Фулмакс”, за периода от 9:00 до 16:00 часа на 21.06.2016 г.

Поради същата причина ще бъде ограничено движението на МПС от Колелото до Гаровия площад:

  1. В посока Гаров площад – Колелото, само в дясната лента за всички МПС.
  2. В посока Колелото – Гаров площад – от Колелото регулировчици ще пропускат само автобуси, тирове и МПС със специален режим. Леки автомобили, бусове и леки камиони ще се движат по маршрут Колелото – ул. Братя Миладинови – ул. Генерал Николов – Гаров площад. От последния нагоре по ул. Брянска.