Община Габрово съвместно с Фондация „Грижи за деца с увреждания“ ще отбележи финала на строително-ремонтните дейности, чрез които бе преустроена сграда – общинска собственост, за нуждите на Дневен център за деца с увреждания.

Откриването ще се състои в понеделник, 20 юни 2016 г., от 13:00 часа на територията на обновения обект – бул. „Трети март“ № 5 /до ДКЦ I/.

С постановление на Министерски съвет в края на 2014 г. на Община Габрово бяха предоставени целево 610 000 лв. Така заведението за деца с увреждания получи нов дом, отговарящ на всички съвременни изисквания за енергийна ефективност, а потребителите – комфортна и съобразена със специфичните им нужди среда. Досега Дневният център се помещаваше в един от корпусите на детска ясла „Първи юни“ в кв. „Бичкинята“.

Церемонията ще бъде предшествана от открита дискусия, посветена на партньорството между институциите на местно и национално ниво и неправителствените организации за постигане на качествени и достъпни социални услуги.

Форумът е насрочен за 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово. Участие ще вземат представители на държавни и общински институции от социалната сфера, здравни и специализирани структури, общински съветници, лица от Областна администрация и общините в област Габрово, родители на деца с увреждания.

Очаква се в събитията да се включат министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев.