За повишаването на сигурността в малките населени места и предотвратяването на кражбите на имущество е необходимо взаимодействието и ангажираността на няколко институции. Около това се обединиха участниците в поредната партньорска среща по проект „Подобряване сигурността в селската част на община Габрово чрез противодействие на кражбите на проводници от електропреносната мрежа и домовите кражби на медни съдове и покъщнина", която се проведе днес в ритуалната зала на Община Габрово.

Инициатор на проявата е Областна дирекция на МВР и Районно управление „Полиция” – Габрово. В дискусията участваха представители на „Е-ОН – България”, Дирекция „Социално подпомагане”, полицейски служители от ОД на МВР и РУ „Полиция” – Габрово, частно-охранителни фирми, експерти от Община Габрово, кметове и кметски наместници.

При откриването на работната среща ВрИД кмет на Община Габрово инж. Калинка Пенева подчерта важността на доброто сътрудничество между институциите, ангажирани в опазване имуществото на гражданите на общината. Тя наблегна на основните насоки за отстраняване на причините, способстващи кражбите – как хората да опазват имуществото си, как да съдействат на отговорните институции за по-добри резултати, как да бъдат привличани партньори и съмишленици.

В рамките на срещата всяка от страните пое ангажимента да съдейства според своите правомощия на полицията в Габрово. Кметските наместници заявиха своята готовност да подкрепят хората при нужда от даване на показания. „Е-ОН” – клон Габрово да осигури по-добра осветеност в селата и да предприеме мерки за по-сигурно опазване на съоръженията от посегателство. Частните охранители се ангажираха да съдействат на полицията, за да се реагира навременно. Беше дискутирана възможността да се създадат условия за организиране на временен контролно-пропусквателен пункт и полицейско присъствие в района на с. Донино и кръстовището с източния обходен път на Габрово.

Участие в срещата взеха и експерти от Кралство Нидерландия – Пол Брунсен – съветник по въпросите на сигурността в община Катвайк и Йозе Крайхър – служител в местната полиция. Холандските експерти споделиха своя опит при решаването на проблеми в сигурността на местно ниво и се обединиха около идеята, че разрешаването им само с полицията не е възможно. Целта на посещението на чуждестранните гости бе и осъществяване на мониторинг по реализирането на проект за партньорство между Министерствата на вътрешните работи на Кралство Нидерландия и Република България.