Нормалната експлоатация на ВиК мрежата, изпълнена по водния проект на Габрово е обект на мониторинг, съгласно договорните ангажименти на строителите по време на едногодишния период за съобщаване на дефекти.

Припомняме, че съвместно с представители на възложителя, изпълнителите и строителния надзор бяха извършени инспекции на всички завършени по проекта обекти, като основно бяха установени частични деформации по възстановени улични и тротоарни настилки в града.

В тази връзка, започна отстраняването на констатираните дефекти. Планирано е то да завърши в рамките на месец юни 2016 г. Ремонтните работи по асфалтовите и тротоарни настилки са за сметка на фирмата, изпълнител на ВиК мрежата в обхвата на конкретния договор.

Умоляваме водачите на превозни средства да се съобразяват с въведените ограничения по пътната мрежа на града, свързани с ремонтните дейности на пътните настилки.

Габрово е домакин на Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“
9 юни 2016
Открити уроци с Габровски камерен оркестър в лятната занималня
10 юни 2016