В началото на учебната 2015/16 година структурните звена на Община Габрово - Център за обществена подкрепа, Общински съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, стартираха конкурс в рамките на превантивната кампания „Училище за добрини“.

Конкурса обхвана две възрастови групи:

Първата възрастова група е за ученици от 5 до 7 клас, за които провокацията се състои в това да сътворят и обрисуват с думи и картини „Приказка за доброто“. Ситуациите в приказките можеха да бъдат взаимствани от преживени, чути или прочетени ситуации, или истории, които са изцяло продукт на детското въображение и творчество.

Втората възрастова група обхвана учениците от 8-ми до 12 клас. Разчитайки на техния богат опит, знания, възможности и интереси ги предизвикахме като „Посланици на доброто“ да представят виждането си за добрината през обектива на своя фотоапарат, камера или телефон.

До обявената финална дата на конкурса - 29.02.2016 г., в Община Габрово се получиха петдесет и пет предложения, а общия брой участници е петдесет и осем. Независимо жури оцени и отличи участниците, представили най-вдъхновяващите „Приказки за доброто“. Във възрастовата категория  от 8 до 12 клас няма получени материали.

Награждаването на участниците в конкурса и отличаването на най-активните добротворци в кампанията на Община Габрово „Училище за добрини“ ще се проведе на 28.03.16 г. от 16.00 ч. във фоайето на зала „Възраждане“.

Покана - Юбилеен авторски концерт на композитора акад. проф. Николай Стойков
25 март 2016
Ограничение на движението по ул. Ю.Венелин
28 март 2016