Проектът Айхелп набира доброволци, които да бъдат обучени като спасители и да се включат в мрежата за спешна взаимопомощ „Айхелп“.  Обучението ще се извършва от д-р Георги Шандурков - директор на габровския Център за спешна медицинска помощ, и представителите на Българския червен кръст в града. Доброволците ще получат базисни познания за оказване на долекарска помощ.

От 1 април т. г. се очаква мобилното приложение „Айхелп“ да стартира официално, като то ще бъде безплатно за всички граждани на територията на община Габрово. Подходящо е за ползване както за потребители със смартфони, така и за хора с обикновени мобилни телефони.

Приложението представлява система за алармиране на регистрираните като спасители-доброволци, които се намират в радиус до 500 метра около изпаднал в беда потребител на Айхелп, нуждаещ се от спешна медицинска помощ. Заедно с това, приложението Айхелп изпраща сигнал на телефон 112, в рамките на 20 секунди от момента на алармиране, като локализира нуждаещия се от помощ потребител. Идеята е обучените спасители-доброволци да дойдат до шестата минута и да окажат долекарска помощ на пострадал потребител на мобилното приложение „Айхелп“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Габрово, която ще осигури помещение в общинската администрация за провеждане на обученията на спасителите-доброволци.