Кметът на Габрово Таня Христова участва в Първото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2014 - 2020 г., което се провежда днес в столицата.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени вътрешни правила за дейността на Комитета и представени Годишен доклад за изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ за 2014 г., информация за ефектите от реализирането на програмите за периода 2007 - 2013 г., както и доклад за финансовото изпълнение на програмите за периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.

В рамките на събитието ще бъде представено също развитието на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, като и изпълнението на Комуникационната стратегия на НСРР и на Националната комуникационна стратегия 2014 - 2020 г.