Два обекта на Община Габрово бяха одобрени за финансиране по Проект „Красива България”. Това са ремонтите на сградите на Детска градина „Мечо Пух” и Детска ясла „Славейче”.
На официална церемония на 3 февруари в София, зам.-кметът на Община Габрово д-р Нели Савчева подписа Меморандум с Министерството на труда и социалната политика за съвместно финансиране на обновителните работи в двата обекта.
Ремонтните дейности, които ще бъдат извършени в Детска градина „Мечо Пух” включват: ремонт на покрива, поставяне на външна изолация, боядисване на фасадите и подмяна на дограмата. Общият бюджет за ремонт на обекта е 275 720 лв., от които 64 % ще бъдат съфинансирани от Община Габрово.

Сградата на Детска ясла „Славейче” ще бъде подобрена чрез смяна на дограмата, направа на хидроизолация и сенници на терасите на терасите, както и полагане на настилка с гранитогрес на терасите. Общият бюджет за ремонт на обекта е 207 823,40 лв., от които 52 % ще бъдат съфинансирани от Община Габрово.

Припомняме, че през октомври миналата година Община Габрово кандидатства по Проект „Красива България” 2009 с девет обекта, попадащи в Мярка 01 “Подобряване на градска среда” и Мярка 02 “Подобряване на социална инфраструктура”.

Основна цел на Проект “Красива България” е да облекчи проблема с безработицата, да увеличи привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България, чрез насърчаване на малкия и среден семеен туристически, занаятчийски и производствен бизнес, чрез създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините и населените места и чрез съфинансиране на проекти за ремонт на обекти и разкриване на нови работни места в строителството.

Осинови детска площадка
11 март 2008
Община Габрово кандидатства по ОП „Регионално развитие” с проект за близо 10 млн. лева
8 януари 2009