Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ ще се състои днес, 24 ноември 2015 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Общината.

Реализацията на проекта продължи 10 месеца. В резултат от изпълнението му бяха разкрити четири нови здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на семейства. Услугите се предлагат в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в габровския квартал Велчевци.

Благодарение на разработката беше сформиран екип от 34 лица – специалисти и поддържащ персонал, за обезпечаване на работата и полагане на качествени грижи. За периода на предоставяне на услугите са обхванати деца с различен тип увреждания и проблеми в развитието, членове на семейства, майки с малки деца.

Проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ е на обща стойност 599 999,06 лв. Финансира се чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Шанс за щастливо бъдеще”, компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“.

По време на събитието екипът на проекта и ръководителят на иновативните услуги ще представят реализираните дейности и визията за бъдещето на специализираните грижи. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.