Община Габрово има добра предварителна подготовка за работа и живот при зимни условия. Това е изводът от заседанието на Общинския съвет по сигурност и Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, проведено под председателството на кмета на община Габрово Таня Христова.

В заседанието участваха представители на всички институции, служби и дружества, ангажирани с осигуряването на нормални условия за живот през зимата, както и кметовете и кметските наместници на селата от общината.

По време на срещата бе докладвано, че дейността на Общински пътнически транспорт е обезпечена технически, с горива и кадрово. Част от автомобилният парк на дружеството е подменен със съвременни, функционални и удобни автобуси.

За снегопочистването на територията на града са осигурени необходимото количество инертни материали и препарати срещу обледяване, а механизацията е в необходимата техническа готовност. По отношение на селата, за почистване на 237 км. общинска пътна мрежа е сключен договор с фирма изпълнител, която в момента разполага с инертни материали и ще продължи доставката на допълнителни количества.

За подготовка на републиканските пътища за зимата са извършени отводнявания и отстраняване на растителност на пътни участъци, подновена е хоризонтална маркировка. Направен е преглед на снегопочистващата техника. Осигурени са инертни материали и химически препарати за почистване. Предвидени са машини, които при необходимост да помагат на аварирали автомобили. Участъците ще бъдат почиствани според степенуване на пътищата, съгласно нормативните изисквания. На база на споразумение, републиканските пътища в града ще се почистват от Общинско предприятие "Благоустрояване".

Топлоподаването в Габрово ще се обезпечава от нов котел на биомаса и с резервен въглищен котел в дните с много ниски температури. "Топлофикация" - Габрово е в процес на доставка на горива. Наличните са достатъчни за осигуряване на нормалната работа на дружеството до края на годината. Дружеството е извършило планираните и основните ремонтни дейности. Проблем е старата и износена топлопреносна мрежа и възможните пробиви по нея.

По отношение на газоснабдяването, кметът на Габрово настоя за стриктен контрол на процеса и бърза реакция при евентуални аварийни ситуации. От своя страна, газоснабдителното дружество декларира, че са проверени всички съоръжения в общината, газопроводите и въздушните преминавания в и извън града.

ВиК Габрово също е извършило необходимата зимна подготовка на инфраструктурата и съоръженията.

Областната болница и Центъра за спешна помощ са в готовност за работа при зимни условия и не очакват затруднения.

Почистване на просеки от растителност, ревизии и подмяна на електропреносни мрежи са извършени като част от подготовката за нормално електроснабдяване през зимата. Осигурени са необходимите екипи, техника и оборудване. При усложнена зимна обстановка, ЕНЕРГО-ПРО има готовност за разкриване на допълнително диспечерско място за приемане на сигнали от Габрово и селата в общината.

В детските и учебни заведения в община Габрово отоплението е обезпечено. Базите са снабдени с необходимите инструменти и инертни материали за почистването на снега, опесъчаване и нормална проходимост. Осигурен е транспорт за 181 ученици от населените места на общината и на 4 деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Във всички социални услуги са предприети мерки и дейности, осигуряващи нормални условия за работа при усложнена зимна обстановка.

Служба пожарна безопасност и защита на населението докладва добра готовност за зимата на наличната техника и екипи, и апелира към жителите на селата, с цел превенция от пожари, да извършат почистване на коминните тела на къщите си.

В предстоящите празнични дни в местността Узана ще бъдат осигурени дежурства на полицейски екип, както и от страна на Планинската спасителна служба. Спасителният отряд, в състав от 16 човека, поддържа целогодишна готовност за адекватна реакция в критична ситуация във високата част на планината, като дежурствата в база Узана ще продължат до края на месец март 2016 год.

Представените доклади показаха добра предварителна подготовка в община Габрово за работа и живот при зимни условия, като възможните усложнения са свързани с интензивен снеговалеж, придружен със силен вятър, сняг с висока плътност, обледявания и много ниски температури.

 

Детска градина „Слънце“ претендент за „Сграда на годината“
12 ноември 2015
Редовно заседание на Общински съвет Габрово
12 ноември 2015