Приключи вторият етап от конкурса за избор на лого и мото на туристическа дестинация Габрово. Конкурсът беше обявен в началото на месец март и е част от заложените дейности в програмата за развитие на туризма в община Габрово за 2010 г. Идеята има за цел да бъдат избрани оригинални графичен знак и мото, които да представят Габрово като уникална туристическа дестинация.

В деловодството на Община Габрово постъпиха 27 плика, някои от които с по 6-7 предложения. Те дойдоха от Габрово, София, Велико Търново, Варна, Пловдив. Конкурсът стана международен с пристигането на предложение от Македония. Регламентът изискваше проектите да се отличават с оригиналност, да създават разпознаваем образ на Габрово и да не се асоциират с други дестинации.

Получените проекти бяха разгледани от жури с представители на Община Габрово, Консултативния съвет по туризъм, Съюза на българските художници.

На първия етап от конкурса беше проверено съответствието на представените документи с изискванията на конкурсните условия. Тук отпаднаха трима участника, поради непопълнени или неподписани декларации за авторство.

На втория етап журито определи за най-добри три от предложените проекти. Следващата седмица предстои те да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово. Във финалния трети кръг от надпреварата, всички габровци и „негабровци” ще могат да гласуват за един от вариантите и така ще определят логото и мотото на туристическа дестинация Габрово.