Успешно премина посещението в град Тун на втората група работници от звено „Озеленяване“ по дейност 3.2. Специализирано практическо обучение, част от проекта „Цветен град“.

Участниците - Анислав Личев, Христофор Пенчев и Къньо Цонев, имат придобита правоспособност за работа с моторни триони и храсторези от Министерство на земеделието и храните. Работниците проявиха интерес да усвоят начините на работа при поддръжка на дървета, които се прилагат в партньорския швейцарски град. Групата бе придружена от Илвина Илийчева – технически специалист по проекта и ландшафтен архитект в звено „Озеленяване“, която също проследи практиките, прилагани на терен в общинското предприятие на гр. Тун.

Както предходната група работници, тази също се включи активно и напълно равностойно в работата на тамошното предприятие за озеленяване. Работниците, подходящо екипирани в облекло, предпазни средства и алпийско оборудване, предоставени от партньорите, участваха във всички дейности по поддръжка, грижа и обновяване на дървета. Ежедневната работа на колегите от гр. Тун беше изключително интересна и полезна за габровските представители, тъй като им даде възможност пряко да наблюдават и усвоят техники на работа, непознати за тях и неприлагани до момента.

Организация на посещението и логистична подкрепа на място беше изцяло осъществена от Жасмина Щалдер – координатор на проекта от Община Тун. Армин Ричард и Даниел Ешлиман – специалисти по поддръжка на дървета, работиха пряко и неотлъчно с нашите работници, като ги въведоха в ползване на специализирана техника, включително на алпийско оборудване за осигуряване при работа в корoните на дърветата и прилагане на модерни практики, съответстващи на тенденциите и изискванията за поддръжка на дървета в градска среда. На работниците беше показано как следва да се поддържат и режат дървета, запознати бяха с някои характерни болести по тях. Представени им бяха техниките на безопасност при рязане, специфики при работа в короната на дърво – начини на катерене и връзване. Проведена беше спасителна акция с демонстрационен и обучителен характер.

Заключителна конференция поставя финала на проекта за новото депо
26 август 2015
Покана за изложба
28 август 2015