С Решение № 48 от 6 април 2010 г., на извънредно заседание на Общински съвет – Габрово за временно изпълняващ длъжността кмет на oбщина Габрово е избрана инж. Калинка Пенева.

Досега инж. Пенева заемаше поста заместник-кмет по инвестиционна политика и общинска собственост. Преди да постъпи на работа в Общинска администрация е заемала длъжността изпълнителен директор на „Меркурий П и П” АД – Габрово, където е съсобственик и учредител. Има магистърска степен по промишлена електроника от Технически университет „Васил Априлов” – Габрово, както и магистърска степен по икономика на вътрешната търговия от ВИИ „Карл Маркс” – София. Омъжена е, с един син.

Инж. Калинка Пенева бе избрана след прекратяване на правомощията на досегашния кмет Томислав Дончев, поради назначаването му за министър по управление на средствата от Европейския съюз. Тя ще изпълнява длъжността до провеждането на частични избори.