Публикация на сайта на град Тун

Обмен на опит в рамките на партньорството между град Тун и град Габрово

Днес, сряда, в Тун пристигнаха три градинарки от партньорския ни град от България. В следващите две седмици те ще се грижат за цветната украса заедно с работния персонал от общинското предприятие за озеленяване „Stadtgrün“. Други две групи ще преминат практическо обучение по грижи за дървета и поддръжка на съоръжения през месеците август и септември.

„Цветен град“ е името на проекта, реализиращ се в рамките на партньорство между Тун и Габрово, който стартира във вторник с пристигането на трите практикантки от българското предприятие по озеленяване. Надежда Михайлова, Нина Генчева и Христина Пламенова ще се грижат, съвместно със градинарите от предприятието за озеленяване в Тун, за поддържането на цветната украса и за смяната на цветята. Те, обличайки работното облекло на общинското предприятие за благоустрояване, ще бъдат напълно интегрирани в ежедневните дейности по озеленяване на град Тун.

„Това е един проект за обмен на опит, който поставя нов акцент в нашето партньорство“, обяснява Жасмина Щалдер, координатор за партньорството между двата града от страна на Тун. През месец август и септември други две групи, състоящи се от по трима човека, ще получат възможност, да изучават в Тун техники за поддръжка и грижа за растения. Първата група ще се посвети на грижата за дърветата, а втората на поддръжката на зелени площи и съоръжения. Тези стъпки се предхождаха от размяна на посещения на ръководния състав на двете градски предприятия за озеленяване, които се осъществиха в края на миналата година и през миналия месец април. Те представляваха подготовка за състоящите се сега практически обучения на работния персонал.

Град Габрово, намиращ се в централна България, понастоящем наброява около 60 000 жители. Там предприятие по озеленяване не е съществувало до сега, а до края на миналата година, поддръжката на зелените площи и съоръжения се е осъществявала от частни фирми. За изпълнявания проект „Цветен град“ със срок до април 2017г., е предвиден бюджет от 290 000 швейцарски франка, 85% от които се финансират от фонда за партньорство на федерацията. Останалите разходи се поемат поравно от Тун и Габрово. Град Габрово ръководи проекта и поема всички разходи за заплати за общо 20-те служители на своето общинско предприятие.

Тун, 15 юли 2015 г.

Електробус на чешкия производител СОР ще бъде представен в Габрово
15 юли 2015
В очакване на лятната музикална академия
16 юли 2015