Стремежът на общинското звено „Озеленяване“ е всяко свободно и подходящо за цветя място да придобие привлекателен облик. В момента грижата за цветните площи в централната градска част е приоритетна. Днес предстои засаждане на 19 дървета от видовете японска софора, полски клен, див рошков и сребрист смърч в пространствата зад блок „Здравец“, пред спортна зала „Орловец“ и на детската площадка на бул. „Столетов“ № 50.

По план се коси в района на пл. „Бесарабия“, в междублоковото пространство на ул. „Петър Падалски“, оформят се храсти зад храм „Света Троица“.

Следващата седмица 3 служители /1 градинар и 2 работници озеленяване/ заминават на специализирано практическо обучение в Тун за 10 дни в рамките на проект „Цветен град“.

Освен планираните дейности по график, с цел превенция в момента се работи и по премахване на стари дървета, които са потенциално опасни. През тази седмица такива дейности ще се извършват в районите на улиците „Юрий Венелин“, „Свищовска“ и детската площадка зад библиотека „Априлов – Палаузов“. След есенния листопад, предстои масово оформяне на короните на дърветата в града.

Ограничение на движението на кръстовището на бул. „Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ на 07 юли 2015 г.
6 юли 2015
Управници, представители на бизнес и образователните среди дискутираха въвеждането на дуално образование в Габрово
7 юли 2015