С решение на Върховен касационен съд е признато за установено, че поляната в центъра на курортен комплекс Узана е собственост на Община Габрово. В продължение на години за терена от 49,165 декара се водиха дела последователно в Габровски районен съд, Окръжен съд – Габрово, Върховен касационен съд. Висшата инстанция отново връща делото на Окръжен съд, след което с Решение от 23 март признава собствеността на Община Габрово върху имота.

През 2004 година за поляната е сключен договор за замяна между държавата и частно лице. Според ВКС, решението на Габровски окръжен съд, с което не е уважен искът на Община Габрово, е постановено в нарушение на материалния закон и е незаконосъобразно. С оглед на това то, както и нотариалният акт, се отменят.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване.