Кметът на Габрово Таня Христова проведе специална среща с посланика на Конфедерация Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел и кмета на швейцарския град Тун Рафаел Ланц. Присъстваха представители на посолството на Конфедерация Швейцария в България, на междинното звено на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, както и лица от различни бизнес и обществени формирования от гр. Тун.

В рамките на срещата беше представен проект „Цветен град“, финансиран чрез фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Присъстващите проявиха интерес към дейностите, които са насочени към прилагане на добрите практики на швейцарския партньор у нас.

Гостите бяха запознати с дейността на новосформираното звено „Озеленяване“, което се подпомага с реализацията на „Цветен град“. По проекта предстоят посещения в гр. Тун на три групи работници, които ще се включат в работата на местната общинска структура по озеленяване.

Посланик Кнобел коментира дейностите, насочени към включване на общността посредством общи доброволчески инициативи, свързани с облагородяване на жилищни пространства.

Срещата продължи с обиколка на централната градска част, при която бяха показани елементи на градската среда, разработени благодарение на осигурената подкрепа по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Такъв район е  крайречната улица, където е реализирана дейността „Цветен речен бряг“.

                                

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър" получи сертификат за отличие
22 юни 2015
50 младежи и деца ще участват в „Приеми ме на село” тази година
22 юни 2015