Всички реки и дерета на територията на община Габрово са с нормален за сезона отток. Наличният воден обем на язовир „Христо Смирненски” на 25 март 2010 г. е 26 млн. 777 хил. куб.м вода, а свободният обем на съоръжението е 923 000 куб.м. С повишаване на дневните температури и топене на снежната покривка през последните три денонощия в язовира са се влели 1 млн. 142 хил. куб. м. вода.

Във водосборния район на язовир „Христо Смирненски” има сняг с потенциал за още около 600-700 хил. куб. м. вода. Това означава, че към днешна дата не очакваме потенциална опасност от наводнение, макар и с възможност за преливане на водни маси през преливника на съоръжението. Водното ниво на кота 534,50 (преливен ръб) е основание за извършване на полезни геодезични замервания. Двете турбини на ВЕЦ са натоварени максимално и работят в непрекъснат режим.

Прогнозата предоставена от НИМХ не предполага влошена синоптична обстановка (обилни валежи от дъжд), през следващите пет дни. Всички микроязовири на територията на община Габрово преливат с 1-3 см над преливен ръб и не представляват потенциална опасност, поради малкия работен воден обем.