20 успешни предприемачи от Габрово и техният бизнес ще бъдат представени във видеоинтервюта по проекта „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“. Проектът се реализира по Програма Младежки дейности, с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Проектът ще създаде изключително ценен видеоархив, една нова видео „Книга на габровската индустрия“ от ХХІ в., достъпна онлайн в уебсайт. Интервютата ще бъдат отпечатани и в специално информационно издание.

Целта на проекта „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ е да популяризира добрите практики на съвременния бизнес в Габрово, като разкаже историите на успешни габровски предприемачи. Основният фокус ще бъде върху  предизвикателствата, уроците, поуките, ефективните практики да създаваш бизнес днес в Габрово.

Партньори на проекта са Националната Априловска гимназия и информационният сайт Габрово Daily.

Интервютата с габровски предприемачи ще бъдат правени от ученици от Националната Априловска гимназия, изучаващи журналистика. Участващите в проекта младежи ще могат да се запознаят с най-големите производства в Габрово днес и възможностите за трудова реализация в града. Досегът с най-успешните предприемачи ще стимулира предприемачеството и инициативността на младите хора в Габрово.

В годината, когато отбелязваме 155-тата годишнина от обявяването на Габрово за град, проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ ще изгради един мост на приемственост между индустриалното минало на Българския Манчестър и съвременния му бизнес облик.

Името на проекта не е избрано случайно – „Успех“ е фабриката на един от най-големите габровски индустриалци от първата половина на ХХ век Пенчо Семов.