До края на месец май 2015 г. предстои да бъде пуснат в експлоатация рехабилитираният довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов, захранващ Габрово с вода от Пречиствателната станция за питейни води.

В рамките на проекта за водния цикъл, по улицата бе извършена паралелна подмяна на три провода, един от които е захранващият чугунен водопровод, обезпечаващ водоподаването на града. Старият водопровод, изпълнявал тази функция е полаган в началото на 60-те години.

Улица Марин Дамянов бе сред най-трудните участъци, в които се извърши рехабилитация на ВиК мрежата по проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Теренът на улицата е силно неблагоприятен. Изкопните дейности се извършваха при много голям наклон и при наличието на почти 100% скални почви. Общата дължина на положения провод е близо 520 метра, като денивелацията между началната и крайната точка на трасето е 65 метра.

Наложи се да бъде преодолян изключително сложен участък в частта на излаза на довеждащия водопровод от гората към улицата, в отсечка с хоризонтална крива с малък радиус. По улицата е разположен и съществуващ етернитов водопровод, чиято цялост следваше да се съблюдава изключително внимателно. Налагаше се преустановяване на водоподаването, както и цялостно затваряне на ул. Марин Дамянов с осигуряване на достъп до горната й част по обходен маршрут. Това обуславяше бавния физически напредък на изпълнението и наличието на безспорен дискомфорт на живущите и ползващите довеждащия път.

С приключването на строителните работи по полагане на новата мрежа, предстои да бъде изградена връзката от новия водопровод към разпределителната шахта, която разделя питейната вода на двата бряга на река Янтра и я отвежда към потребителите. Това ще стане на няколко етапа, като първо ще бъдат направени необходимите изпитания за водоплътност на новоизграденото трасе, промивка и дезинфекция на провода, след което предстои съществената част – връзката с Пречиствателната станция за питейни води и със съществуващата инфраструктура към града. По време на изпълнението на свързването ще се наложи временно преустановяване на водоподаването на голяма част от Габрово.

След финализирането на всички дейности по ВиК мрежата, ще бъдат извършени оставащите възстановителните работи по настилките на улиците Ясен и Марин Дамянов.

 

 

 

Европейското бъдеще на градовете - във фокуса на двудневна конференция в Габрово
13 май 2015
„Летни занимания 2015“ за учениците от началните класове
13 май 2015