Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев откриха днес в Габрово кръгла маса, посветена на добрите практики и предизвикателствата пред деинституционализацията на деца, настанени в домове за медико-социални грижи.

Те отбелязаха, че Община Габрово е изключително успешен пример за работа по извеждане на децата от институциите, работа с общността и семействата в риск и това е причината градът ни да бъде избран за домакин на срещата, която се организира от Министерството на труда и социалната политика. В нея участват представители на министерството на труда и социалната политика, министерството на здравеопазването, кметове на общини, представители на ДМСГД и ЦНСТ.

По-рано вицепремиерите, придружени от заместник-министъра на здравеопазването Адам Персенски и Кирил Киряков, ръководител на екипа за България, отдел Румъния, България, Малта, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, посетиха Дома за медико-социални грижи за деца и Център за настаняване на деца и младежи с увреждания от семеен тип в Габрово. В Дома те се запознаха с новооткритите 3 услуги, чиято цел е да предотвратят изоставянията на деца с увреждания или съмнения за увреждания, да разширят извънболничното обслужване на децата и родилките, да подпомогнат семействата в риск и със специализирани грижи да минимализират последиците от уврежданията при децата.

Министър Калфин отбеляза, че вярва че децата ще получат добри грижи, въпреки че оттук нататък най-добрият вариант е да няма изоставяния, така че да няма нужда от подобни центрове; говори за трудностите в това да се запази медицинския ангажимент в тях, за мотивацията на персонала и качествата на предлаганите услуги.

„Това е една от реформите, които са повод за размисъл за всички останали реформи в България, защото е неподвластна на политиката и смяната на правителства“, отбеляза Томислав Дончев по време на кръглата маса и посочи работата по деинституционализацията като успешен пример за реформа и усвояване на европейски средства в едно. Той отбеляза, че въпреки че първоначално на някого може да е изглеждала като обречена на неуспех, заради факта, че в нея са въвлечени много министерства, институции и местни власти, реформата е успешна, защото има ясна стратегическа визия кой, кога и по какъв начин работи.

Кирил Киряков пък обясни, че успехът на реформата я превръща в модел за други страни от централна и източна Европа, които следват примера ни.

По време на кръглата маса кметът на Габрово Таня Христова, д-р Николина Генева, директор ДМСГД – Габрово и д-р Нели Савчева, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ представиха политиката на Община Габрово в областта на деинституционализацията на деца. „За да сме добър модел, се налага да се справяме с редица трудности“, каза кметът и поиска децентрализация в политиката на страната ни по деинституционализация.