Нова превантивна кампания „Училище за добрини” ще стартира от началото на пролетта. Инициатори са Центърът за обществена подкрепа, Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Трите структури на Община Габрово ще насочат усилията си към предпазване и преодоляване на агресивното, рисково и неприемливо поведение сред учениците.

Чрез кампанията ще се стимулира изявата на качества като толерантност, съпричастност, доброта и ще се провокира желание у младите хора да правят добри дела. Тя е насочена не само към учащите деца и младежи, а се стреми да обхване родители, учители и възрастни. Техните идеи, пример и реална подкрепа ще помогнат „Училище за добрини” да се превърне в една истинска школа за добротворство.

Тринадесет габровски училища се включват в кампанията. От Община Габрово им предоставиха табла „Училище за добрини”, на които има три пощенски кутии с надписи: „Направих добрина”, „Получих добрина” и „Да направим добрина”.  В тях учениците ще пускат написани на лист добрите дела, които са направили сами или с помощта на някой, добрините, получени в момент на нужда, както и всяка една идея, с която биха желали да направят деня на някой по-слънчев като му дарят надежда, позитивизъм и усмивка.

Реализирането на бъдещите добрини може да се случва с помощта на класа, група приятели, семейство, учители.

Екипът, който работи по кампанията, периодично ще публикува информация в габровските медии и сайта на Община Габрово за всички добротворци и всички добрини, които са се осъществили в „Училище за добрини”.

Наближава пролетното почистване на Габрово - „мисията възможна“
1 април 2015
Два проекта по дейност „Мобилност“ на Програма Култура 2015 са предложени за финансиране
2 април 2015