Ежегодно на 22 март вниманието международната общност се фокусира върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Денят е определен за Световен ден на водата с цел е да се повиши общественото съзнание и култура по отношение на опазването на този жизнено важен ресурс. В Габрово принос към тази кауза има екологичния ефект, който постигаме, благодарение на изпълнението на проекта за водния цикъл на града. Защо това е така и за габровското участие в инициативата на Българска асоциация по водите - „Чешмите на България“, разговаряме с нейния председател инж. Иван Иванов.

Инж. Иван Иванов е председател на Българска асоциация по водите и изпълнителен директор на Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”. Завършва Химико-технологичния университет. Специализира във Висшия национален институт за химични технологии в Тулуза, Франция. Зает е във ВиК сектора от 1999 г. Инж. Иванов е член на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги. Представител е на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги в Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите към Европейската комисия. Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и в работната група за изготвяне на ОПОС 2014-2020 г.

- инж. Иванов, по какъв начин водният проект на Габрово допринася за ефективната грижа и защита и на този толкова важен ресурс?

Съвсем искрено, проектът, който се осъществява в Габрово е един от добрите примери, за проекти, реализирани по Оперативна програма „Околно среда“. В България имаме доста сериозен проблем със загубите на вода или както ние експертите казваме неотчетените водни количества. Средно за страната те са над 60 %, което шокира някои наши колеги от чужбина. Едно от нещата, които се случват чрез проекта в Габрово е, че с подмяната на водопроводната мрежа се намаляват тези загуби. По-големият очакван ефект е да се пречистват повече отпадъчни води и по този начини да не се замърсяват реките и басейните след пречиствателната станция. Както е известно тук се изграждат нови канали, които отвеждат отпадъчните води в пречиствателната станция и  там се пречистват все повече води от домакинства. Освен това при процесите на пречистване има надграждане, спрямо ситуацията преди проекта, тъй като вече ще се третират азота и фосфора, чрез което се постига в максимална степен защита на екологичната среда на река Янтра.

- Всъщност чрез проекта осигуряваме едновременно защитата на средата чрез процеса на пречистване и спестяването на чистата питейна вода чрез предотвратяването на загубите?

Точно това е целта на всички проекти, реализирани по Оперативна програма „Околна среда“, като този в Габрово е от най-мащабните, но не е достатъчен. Има още много работа, надявам се през следващия програмен период, Габрово отново да е сред лидерите, които ще осъществяват проекти в тази посока, за да може града и населените места около него да бъдат изцяло канализирани и всички отпадъчни води да бъдат пречистени.

- По повод Световния ден на водата, Българска асоциация по водите /БАВ/ отново организира серия от прояви, като постави акцента на конкурса „Чешмите на България“, как се представиха в него габровци?

Ежегодно БАВ в партньорство със Сдружение „Аз обичам водата“ се опитва да привлече вниманието на по-голяма част от обществото върху това събитие, като за целта поставяме различен акцент на инициативата, за да бъде събитието по-интересно и едновременно да се фокусираме върху конкретни въпроси и проблеми. Тази година решихме това да са чешмите, не само в градовете, но и извън населените места. Много често те са архитектурни творения, но за жалост се срещат и такива, който не се опазват или поддържат. Въпреки това, за конкурса „Чешмите на България“ получихме над 500 фотоси, 50 от които подбрахме и изложихме в Националния музей „Земята и хората“, където е и центърът на всички събития във връзка с Деня на водата. Оказа се, че има уникално красиви чешми в България и че много българи в желанието си да оставят нещо след себе си финансират именно израждането на чешма. Пет от фотосите ще бъдат удостоени със специални отличия на журито и публиката на тържествена церемония в музея на 22 март. Решението на журито ще бъде взето на 21 март, в аванс единствено мога да кажа, че от Габрово и региона има много добри фотографии, което показва, че габровци не са безразлични към темата.

Изложбата си заслужва да бъде видяна, не всеки ще може да я посети в София, за това решихме да дадем възможност на общините, които заявят желание, да я покажат по места. Габрово ще е сред първите градове в страната, в които ще гостуват „Чешмите на България“.

Цялото интервю на инж. Иван Иванов чуйте тук.

Нови партньори и участници в Европейските дни на художествените занаяти
20 март 2015
Отбелязваме световния ден на водата
21 март 2015