Десет предложения на петима кандидати постъпиха в конкурса за лого на инициативата „Приеми ме на село” на Община Габрово.

На 12.03.2015 г., комисия, определена със заповед на кмета на Община Габрово, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения. Всички проекти за лого на „Приеми ме на село” отговаряха напълно на условията на конкурса, показваха иновативност, творчество и отношение на авторите към идеята на инициативата за съхраняване на традициите и изконните ценности на българския народ.

След проведено гласуване, най-голям брой точки събра предложението за лого на Красимир Даскалов от град Пловдив.

Община Габрово благодари на всички участници в конкурса!

Отворени врати в обсерваторията за слънчевото затъмнение в петък
18 март 2015
Финален турнир по хандбал за мъже и жени за Купа България
19 март 2015