Форум на най-високо равнище по въпросите на културата ще се проведе в Билбао от 18 до 20 март 2015 г. На срещата ще бъде приета и ще влезе в действие новата Програма за културата за 21 век /Дневен ред 21/, която включва основните принципи, предизвикателства и посоки в провеждането на културните политики в цял свят през следващите 10 години.

Музеят Гугенхайм в БилбаоГаброво заема своето достойно място в този форум като Пилотен град в новата Програма 21, след като през 2014 г. кандидатурата на града ни спечели доверието на Комисията по култура и станахме част от престижната селекция на Пилотни градове на културата заедно с още седем града.

Кметът на Габрово Таня Христова ще представи в Билбао ресурсите и процесите в областта на културата в специализирана сесия пред водещи културни експерти, кметове и лидери от цял свят. За Габрово това означава видимост и разпознаваемост на световната карта на културата. Международният форум стимулира обмяната на опит и добри практики между градове от цял свят, насочва към активно участие в световна мрежа на културата, стимулира гражданското участие в културните политики.                                                Музеят Гугенхайм в Билбао

Световната организация на градовете и местните власти през последните десет години отреди основополагащо място на културата в устойчивото развитие на градовете, наред с икономиката, социалното развитие и околната среда. Дневен ред 21 на културата е първият документ от световно значение, който позиционира основните принципи в културните политики и се базира най-общо на отношението межу местните културни политики и човешките права, управлението, демокрацията, устойчивото развитие и мира. Документът има давност десет години. В момента е подготвен следващият десетгодишен период и на Върховната среща в Билбао новият Дневен ред 21 на културата ще влезе в сила.

В този основополагащ документ културата е фасилитатор на развитието на един град, тя е мотор, който може да раздвижи всички пластове в израстването на града. Един от най-добрите световни примери в тази посока е Билбао, който през последните години премина през истинска културна трансформация, която доведе до икономически подем на града, а символ на тази трансформация е световноизвестния музей Гугенхайм. Именно затова Билбао е избран и за място на провеждане на престижния форум.