Ден на отворените врати в Центъра за настаняване от семеен тип в кв. Борово, ул. „Мирни дни“ № 1А, ще бъде организиран днес, 15 декември 2014 г. Всеки, който желае да види как протича животът в центъра и да се запознае с неговите обитатели, може да го посети от 16:00 до 18:00 часа.

Представители на близката съседска общност, учители, съученици, медии, институции и други с отношение към новата социална услуга, ще могат да контактуват индивидуално с децата и младежите. Целта е да се изградят междуличностни отношения и да се постигне социално включване.

Центровете от семеен тип в кварталите Борово и Трендафил стартираха работа на 1 април 2014 г. Екип от 24 специалисти и поддържащ персонал се грижи денонощно за 21 деца и младежи с увреждания на възраст от 4 до 27 г. Повечето от тях са родени в Габрово, но са живяли в специализираните институции във Видраре, Илаков рът, Студен кладенец, Горски Сеновец, Михалци, Дебелец и София.

За потребителите е осигурен достъп и до други социални услуги. Дванайсет от децата посещават помощното училище „Николай Палаузов“, три деца са в специалната група на ОДЗ „Първи юни“, едно дете е в масова група в ЦДГ „Младост“. С тях се провеждат специализирани дейности като арттерапия, книготерапия, приказкотерапия, музикотерапия. Персоналът работи активно за възстановяване и поддържане на връзка с родители и семейства, както и за постепенна интеграция и социализация в общността.


Инвестира във Вашето бъдеще!

 

Почина Иван Попиванов – почетен гражданин на Габрово
13 декември 2014
Празничен оперетен концерт
15 декември 2014