Заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово ще се състои на 9 декември 2014 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала Възраждане, под председателството на кмета на Община Габрово Таня Христова.

По време на заседанието ще бъде представен напредъкът по проекта, в присъствието на представители на строителния надзор и фирмите изпълнители на отделните договори.

Към края на тази година напредъкът на строителните дейности възлиза на 92%, като през 2014 г. приключи първият строителен договор за етап 1 от ВиК мрежата. Изпълнени са общо 118 км нови проводи и сградни отклонения. 93 улици в града са цялостно преасфалтирани.

В състава на комисията са включени представители на институции, съгласувателни органи и експлоатационни дружества, медии, структури на гражданското общество. Основните функции на комисията са свързани с преглед на постигнатия напредък по проекта, отправяне на експертни предложения и предоставяне на становища във връзка с оперативното изпълнение, и разискване на актуални въпроси.

Заседанията на Надзорната комисия са отворени за широката общественост.

Очакваме Ви!

 

Eвропейска коледна музика с Габровския камерен оркестър
9 декември 2014
Отвори врати новият Туристически Информационен Център на Габрово
11 декември 2014