Финална конференция по повод приключване на строителните дейности по етап едно от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата, като част от инвестиционната програма на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ ще се състои днес  - 14 октомври, от 13 часа в зала Възраждане.

Строителните дейности в рамките на етап 1 от ВиК мрежата приключиха. По договора с фирма Драгиев и Ко ООД са изградени 36 км водопровод и 14 км канализация, включително сградни отклонения. Инвестицията бе разпределена в 9 подобекта и обхвана 8 квартала на Габрово.

Ремонтирани са още помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци. Изградени са нови помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци.

В конференцията днес ще участват представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, на фонд ФЛАГ, на Българска асоциация по водите, на Камарата на строителите в България и на екипите за изпълнение на водни проекти в страната.

Вие сте наш партньор в изграждането на новия път на водата.

Очакваме Ви!

 

Повече подробности на сайта на проекта: www.waterprojectgabrovo.eu

 

 

Днес е Духовният празник на Габрово - денят на Света Петка Българска
14 октомври 2014
Нещо смешно се задава
14 октомври 2014