Реконструкцията на кръстовището при Консултативна поликлиника, обединяващо едни от най-натоварените градски пътни артерии - улиците „Брянска“, „Стефан Караджа“ и „Емануил Манолов“, е на финален етап и скоро ще бъде окончателно завършена.

В района на кръстовището са изпълнени измествания на подземните комуникации, изградени са ново улично осветление и дъждовна канализация, положени са новите бордюри, оформящи основните елементи на съоръжението и предвидените нови асфалтови настилки без последния износващ пласт. Голяма част от тротоарните настилки също са готови, предстои да бъдат изпълнени новите бордюри и тротоара по ул. „Брянска“.

В момента се работи по изграждане на директната пътна връзка от ул. „Стефан Караджа“ в посока ул. „Емануил Манолов“. В основния кръг и по изградените разделителни острови в участъка се извършват дейностите по озеленяване, а в зелената площ на ул. „Брянска“ вече е изградена поливната система. Терасира се целият участък, в който ще бъдат оформени и пешеходни алеи. Предстои да бъдат монтирани ново парково осветление и обзавеждане.

До края на месец октомври предстои окончателното полагане на всички асфалтови пластове, на хоризонтална маркировка и завършване на озеленяването в обхвата на кръстовището. Обектът е част от интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“.

  

Реализирането на тази инвестиция бе предшествано от подмяната в същия участък на хранителни и магистрални водопроводи в изпълнение на дейностите по интегрирания проект за воден цикъл на Габрово. Впоследствие бе възстановена и асфалтовата настилка по цялата ширина на пътното платно на ул. „Брянска“, от кръговото кръстовище до кръстовището при мост Игото, и на ул. „Скобелевска“ в участъка до моста при Драматичния театър.

В рамките на първата десетдневка на месец октомври ще приключи възстановяването на настилките по ул. „Брянска“ в участъка от кръговото кръстовище до пресечката за гаровия площад. Възстановени са и настилките по бул. „Априлов“ в участъка от Шиваров мост до ул. „Юджийн Скайлър“. След подмяната на последния водопровод по булеварда ще бъде асфалтиран и оставащият участък до мост Игото.