Нова инсталация за сепариране ще бъде построена на депото за твърди битови отпадъци, изградено по проект на ОП „Околна среда“. Строежът и обслужването на съоръжението за срок от 5 години ще се извърши от фирма „Екобулсорт“ ЕАД, които спечелиха проведената обществена поръчка за предварително третиране на смесени битови отпадъци в регион Габрово. Договорът на стойност 2 690 766 лева беше подписан днес от заместник-кмета Климент Кунев, кмета на община Трявна Драгомир Николов и прокуриста на „Екобулсорт“ ЕАД Евгени Тотев.

На специално обособена площадка с площ над 2 дка ще бъде построено производствено хале, в което ще бъде монтирана модерна сепарираща инсталация. Дейностите по предварително третиране на отпадъците и изграждането на сепарираща инсталация не са част от проекта за регионалното депо, финансиран с европейски средства. Те са инвестиция на общините Габрово и Трявна и след изтичането на договора с „Екобулсорт“ ЕАД, съоръжението ще остане собственост на двете общини.

Постъпващите отпадъци от жълтия контейнер като хартия, стъкло, метал и пластмаса ще бъдат сортирани на новата сепарираща инсталация. Специално обучен персонал ще разделя отпадъците спрямо техния вид и особености. Годната за рециклиране суровина ще бъде транспортирана към съответните заводи за рециклиране.