За да се променят нагласите на хората към различните етноси и да има силни общности, в които и най-слабите елементи вървят напред, е изключително важна възможността за получаване на качествено образование и място в училище за всяко едно дете. В основата на стереотипите е непознаването, затова трябва да се насочат инвестиции в интеркултурното обучение за деца и възрастни.

Около тези заключения се обединиха участниците в конференция по повод приключване изпълнението на проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“. По време на събитието бяха представени дейностите и постигнатото през последните 16 месеца от реализацията на разработката, чиято стойност е  88 360,12 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Приложените мерки бяха насочени към застрашени от отпадане ученици, изграждане на стимули за учене и условия за пълноценно участие в училищната общност. Дейностите съдържаха и работа с родители за включване в образователната система на необхванати деца. В заниманията участваха 59 ученици от 1 до 4 клас от училищата „Цанко Дюстабанов”, „Неофит Рилски”, „Иван Вазов” и „Отец Паисий”. Включиха се и 48 деца от детските градини „Ран Босилек”, „Слънце”, „Първи юни” и „Радост”.

Проучване сред младежи за предразсъдъците спрямо различни етноси представи председателят на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ Деян Колев. Според него работата на педагозите и на институциите трябва да подпомага усилията – децата от етническите малцинства да не се обособяват в отделни училища. „Подобни проекти, освен инвестиция в децата и в педагогическите кадри, са превенция срещу сегрегираност на образованието, каквато съществува в някои големи градове на страната“, отчете Колев.

Програмният директор на център „Амалипе“ Теодора Крумова акцентира върху ролята на педагозите, родителите и семейната среда за мотивиране на подрастващите към постигане на високи резултати, независимо от техния етнически произход.

В рамките на проекта от участващите образователни заведения бяха избрани по двама педагози, които преминаха специализирани обучения за работа в мултиетническа среда. Те бяха ангажирани като ръководители на групи и клубове за интеркултурно обучение. В тях малчуганите изучаваха културата на различните етноси с акцент върху традиционните обичаи.

„Този малък проект постига невероятни резултати! Той е направил много повече и от най-големия инфраструктурен, който и в момента се случва в Габрово. Длъжни сме да осигуряваме достъп до най-важните неща – здраве, качествено образование, щастие, никой да не бъде поставян по-назад. Защото, за да има големи инициативи, трябват хора. А за да има хора, са нужни толерантност, доверие и всеки да прави това, което трябва да направи, а не да чака някой друг да му свърши работата. Нека проектът бъде повод да заговорим за процес – за нещо, което няма край, защото това е смисълът на образованието и на усилията – всеки да има достойна и качествена изява в живота.“

Таня Христова, кмет на община Габрово

„Проектът е възможност да се обърнем към онази част от обществото, която, за съжаление, от години не успяваме да оздравим и да развием до такава степен, че ние, като общност, да бъдем по-здрави, по-силни и по-развити. Отношението ни към малцинствените групи сега ще роди семената на плодовете, които ще берем впоследствие. Ние, като личности и професионалисти, също можем да изпаднем в ситуация – нашето мнение да е различно от мнението на всички останали, тогава ставаме малцинство. Чрез подобни проекти е важно да осъзнаем какво правим не само за себе си, но и за общността на Габрово. Няма нищо по-хубаво да живеем в един пъстър свят на различни хора.“

Николай Сираков, председател на Общински съвет – Габрово

„Всички деца носят по нещо добро в себе си, независимо от какъв произход са, и могат да бъдат отличници – отличници в най-различни неща. Задачата на педагозите е да открият в какво е добро всяко едно дете и да го мотивират да прехвърли увереността си към онова, което трябва да постигне. Децата трябва да разберат, че ако полагат усилия, те ще постигнат целта си. Нека да се стремим да превърнем детската градина и училището в привлекателно място. Един от начините да променим нагласите е да покажем положителните примери. И за щастие, вече има достатъчно такива. Успехът ще бъде по-голям, ако привлечем и родителите като наши активни партньори.“

Теодора Крумова, програмен директор на център „Амалипе“

„Подобни проекти са стратегическа инвестиция, защото инвестициите в хората са най-важни. Вложенията в толерантност и в интеграция са особено важни. Общностите, в които отделните групи живеят обособено са слаби общности, а всички имаме интерес да живеем в една силна местна общност. Тук училището е най-важната брънка, следващата е работното място. Ако насочим усилията си за промяна на стереотипите още от предучилищната през гимназиалната възраст, след това резултатите за проява на повече толерантност ще са по-големи. Важно е, освен проектите, да продължи и духът на толерантност. Той е гаранцията за формиране на силни и проспериращи общности!“

Деян Колев, председател на център „Амалипе“

С презентациите, изнесени по време на конференцията, можете да се запознаете по-долу:

Представяне на резултатите от проекта

Проучване Младежта е толерантност

Педагогическа концепция


Инвестира във Вашето бъдеще!