Създаването на Фонд „150 години Габрово” обяви по време на благотворителния си прием кметът на Община Габрово Томислав Дончев.

Във фонда, по специално обявена банкова сметка, ще се събират средства за отбелязването на кръглата годишнина на града през следващата година.

Ето как мотивира набирането на средства за фонда кметът на Община Габрово:

„150 години са много - 150 зими, 150 реколти, 150 бюджета, много отгледани деца, почти два човешки живота, ново поколение, хора, които живеят днес в Габрово и хора, които не живеят. Длъжни сме не само заради хората, които са в Габрово, длъжни сме не само заради габровци, които живеят извън Габрово, длъжни сме заради всичките си предци, 150 години Габрово да бъде една забележима година. Не говорим единствено за мероприятия, които да дадат възможност на габровци да се видят и веселят. Искаме за Габрово да знаят повече хора. Тук има много причини, с които да се гордеем и трябва да направим така, че това да стане известно на повече хора”.

Фонд „150 години Габрово”
IBAN номер:
BG58STSA93008460754400
Код за вид плащане:
445100
Банка ДСК ЕАД - Габрово
BIC код: STSABGSF