Финална пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” ще се състои днес, 14 май 2014 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Реализацията на проекта продължи 15 месеца. В резултат на изпълнението му над 160 лица, сред които самотно живеещи хора, възрастни и деца с увреждания, получиха подкрепа и помощ при изпълняване на ежедневни дейности в домашна среда.

Благодарение на разработката бяха назначени на работа 30 социални асистенти с достъп до начално и поддържащо обучение, както и с индивидуални консултации за повишаване на компетенциите и качествено предоставяне на социалната услуга. За периода на проекта асистентите обслужваха потребители от Габрово и селата Враниловци, Янковци, Гарван, Гергини, Думници и Николчовци.

„Подкрепа в домашна среда за достоен живот” се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”. Общата стойност на проекта е  210 196,98 лв.

Предстоящата пресконференция ще информира за постигнатите цели и осъществените резултати. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.