Крайречна алея, нови паркоместа и детски площадки са само част от дейностите, които ще се реализират с европейски средства

Оригинални благоустройствени решения, подобряване на достъпността, сигурността и екологичните условия е очакваният ефект от предстоящите обновителни работи в централната част на Габрово.

В рамките на проекта за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда ще бъдат извършени строителни дейности по улиците „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Константин Иречек”, „Петко Каравелов” и „Янтра”. Използваната предимно за паркиране и почти непроходима улица „Софроний Врачански” ще бъде изцяло реконструирана, за да се въведе организация в транспортния поток. Ще бъде изградена подпорна стена в участъка между мост Игото и Баев мост с конзолни наддавания за автомобилно и пешеходно движение покрай източния бряг на р. Янтра. Амортизираните настилки по улиците и тротоарите в района, както и занемарените тревни площи и градински елементи ще бъдат заменени с нови. Проектът предвижда изграждане на нови паркоместа, детска площадка, места за отдих, допълнително улично и парково осветление. В цялата територия ще бъде осигурен достъп за лица със специални потребности – елемент, който липсва към момента.

ул. „Софроний Врачански“

Спазвайки технологичната последователност на строително-монтажните работи, Община Габрово полага усилия за оптимално координиране в извършването на дейностите. Строителството ще бъде съвместено с мероприятията по водния цикъл в района. По ул. „Константин Иречек” е изграден разпределителен водопровод, а по „Цанко Дюстабанов” и „Стара планина” – и магистрален. По ул. „Първи май” е изграден разпределителен водопровод и дъждовен канал с дъждоприемни шахти. В траншеите е положен първи пласт асфалт. Предстои цялостно асфалтиране на улицата в участъка й от ул. „Радецка” до ул. „Опълченска”. Изпълнени са отклоненията, направено е хидравлично изпитване, предстои дезинфекция и превключване на абонатите към новата мрежа. По улици „Петко Каравелов”, „Янтра” и „Софроний Врачански” не се предвиждат дейности по водния цикъл.

Стремежът е да се създаде организация и контрол за ритмично извършване на новото строителство и възстановяването след водния цикъл. Този принцип ще се прилага за всички предстоящи обекти с цел спестяване на средства и време, и не на последно място – намаляване на неудобствата за гражданите. По естествен път се надграждат инвестициите в градската среда и инфраструктурата на Габрово, което е част от последователната политика за възстановяване и развитие.

С благоустройството на публични пространства в квартал Шести участък ще се реставрира и съхрани културно-историческото наследство. Един от основните проблеми с автомобилния достъп до сградите в квартала ще намери разрешение чрез създаване на подходяща физическа среда и условия за паркиране. Изронените каменни плочи ще бъдат подменени с нов калдъръм. Ще има ново улично осветление, оформяне на зелени площи, рехабилитация на зони за игра. Априловата чешма ще бъде демонтирана и върната на автентичното й място, а чешмата Гунин кладенец – реставрирана. Дейностите се съвместяват с подмяната на ВиК инфраструктурата в района. По улици „Радион Умников”, „Опълченска”, „Калоян”, „Пенчо Постомпиров”, „Пенчо Славейков”, „Николай Палаузов”, „Марин Дринов”, „Козлодуй” и „Еким Цанков” вече са изградени нови водопроводи, дъждовна и битова канализация с отклоненията. Направени са хидравлични изпитвания и абонатите са превключени към новата мрежа. По някои от улиците са изпълнени и възстановителни асфалтови работи по траншеята, предстои пълно възстановяване.

кв. Шести участък

Изпълнител на подобект „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“, ЦГЧ-Изток” и „Благоустрояване на VI участък-ЦГЧ” е ДЗЗД „Лимк. В него влизат габровската фирма „Лимк” ООД и софийската „Техно Строй България” ООД. Стойността на строително-монтажните работи е 3 184 226, 27 лв. с ДДС. Срокът за реализация е 359 календарни дни. Интегрираният проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”.

До 26 ноември 2013 г. ще се приемат искания за узаконяване на незаконни строежи
15 ноември 2013
Монтажът на новите спирки за градски транспорт ще започне от 18 ноември
15 ноември 2013