14 октомври
Ден на Света Петка Българска и Духовен празник на Габрово

Откриване на детска градина „Радост” 2

  

Тържествено заседание на Общински съвет Габрово

 

 

Весел четвъртък в Дома на хумора и сатирата
13 октомври 2009
Втори регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей”
15 октомври 2009