Приключиха строително-ремонтните дейности в детска градина „Мечо Пух” и детска ясла „Славейче”. Обектите бяха част от проект: „Красива България 2009”, съгласно Меморандум за разбирателство от 03.02.2009 г. между Община Габрово и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/. Финансовият принос на Община Габрово по проекта е 283 583 лв., на МТСП 199 960 лв., а общата стойност по Меморандума възлиза на 483 543 лв. Съгласно правилата на проекта от тази сума за СМР бяха предвидени 435 189 лв., а за провеждане на професионални обучения за безработни и за организация и изпълнение на проекта 48 354 лв.

Основните изпълнени строително-ремонтни работи в детска градина „Мечо Пух” са ремонт на покриви, включително демонтаж на стара метална конструкция и ламаринен покрив и полагане на топлоизолация, пароизолация и два пласта хидроизолация на покривите. Извършена е подмяна на олуците и водосточните тръби, включително нагревателната система против обледяването им. Подменени са старите дограми с PVC профили и врати с АL профили. Поставени са подпрозоречни външни AL профили и вътрешни PVC первази. Изпълнена е 100 % от топлоизолацията на фасадата и е извършено цялостно фасадно боядисване със силикатни бои. Изпълнител на ремонтните дейности е „Фаворит 96” ООД – Габрово, а общата стойност на възложените СМР в детската градина е 240 392,79 лв.

  

В сградата на детска ясла „Славейче” е извършена подмяна на старите дограми с АL профили и са поставени подпрозоречни външни AL профили и вътрешни PVC первази. Положена е частично фасадна топлоизолационна система и е извършено фасадно боядисване със силикатни бои. Направена е частична подмяна на олуците и водосточните тръби и е извършено боядисване на ламаринения покрив със сребърен феролит. Извършено е отводняване на вътрешния двор и настилане с тротоарни плочи. Поставени са слънцезащитни сенници на терасите. Изпълнител на ремонтните дейности е „Димас” АД – Габрово, а общата стойност на възложените СМР в детската ясла е 187 030,62 лв.

  

Срокът за изпълнение и на двата обекта беше три месеца от подписване на договорите. И двата обекта са изпълнени в срок и приети с приемателна комисия с представители на Регионалното звено за изпълнение на проекта – Велико Търново.

Публична покана за изразяване на интерес
9 октомври 2009
Весел четвъртък в Дома на хумора и сатирата
13 октомври 2009