Уважаеми Габровци,

Сигурна съм, че няма човек, който да не си дава сметка какво се случва по улиците на Габрово. След дълги години на трудна подготовка и тежки процедури от миналото лято сме свидетели и участници на най-голямата инвестиция, която променя не само инфраструктурата, но и самите нас. Убедена съм, както и самите Вие, за добро.

Ще ви изненадам, обаче, като Ви кажа, че нито многомилионният размер на Европейската инвестиция, нито напредъкът на проектното изпълнение, нито ежедневните трудности, проблеми и тежки решения ще са предмет на това, което искам открито да Ви споделя. Макар че със сигурност няма по-важно нещо от това да Ви уверявам всеки ден, че подмяната на ВиК мрежата се изпълнява с необходимото качество на влаганите материали и контрол от страна на Община, изпълнители и надзор, че, макар и трудно, асфалтовите и възстановителни работи напредват и ще посрещнем зимата подготвени, дори и в кварталите Беленци и Стефановци.

Няма нужда да Ви уверявам, че проектът е финансово стабилен и Община Габрово не среща затруднения, а напротив - настойчиво изисква от изпълнителите ритмичност в реализиране на планираните СМР дейности и представяне на актове за свършена работа. Няма да Ви убеждавам и затова, че вече са положени повече от 60 км проводи, че се работи усилено на двете станции за питейни и отпадъчни води, че остават още не повече от 10 месеца неудобства, но пък след това водозагубите ще паднат повече от два пъти, ще намалеят ВиК авариите и ще имаме обновени улици и тротоари.

Ще подмина и заплахите за колективен граждански иск за причинени материални и нематериални щети от СМР дейностите, както и опитите да се спечели бърза политическа разпознаваемост за сметка  на евтини популистки заблуди.

И понеже в началото, не случайно, споменах, че този проект променя освен облика на града ни, но и всички нас, искрено вярвам, че то е в посока да сме по-ангажирани, по-информирани, по-прозрачни и по-отговорни към случващото се в нашия квартал и на нашата улица.

Искам да споделя с Вас, Габровци, един факт, който променя гледната точка към тази мащабната инвестиция. А информацията за него дойде по пощата на страница и половина, с подписа на министъра на регионалното развитие, за свикване на Общо събрание на съдружниците на ВиК - Габрово ООД на 19.09.2013 г. със следния дневен ред:

1. Освобождаване на управителя на ВиК ООД – Габрово.

2. Избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението му.

3. Упълномощаване на министъра на регионалното развитие да сключи договор за възлагане на управлението на ВиК Габрово с новоизбрания управител.

На пръв поглед нищо нередно и притеснително. Шефовете на ВиК дружествата често ги сменят, както каза един вицепремиер преди седмицадве в кабинета ми. Логично е да е така, когато не си вършат работата, когато не си изпълняват задачите и носят щети за населението, като например двойно увеличение на цената на водата или пък отказ за ангажираност при изпълнение на европейски проект. В конкретния случай, обаче, нещата са меко казано странни и заслужават дълбок и многостранен анализ.

След период на натрупани в миналото задължения и неизвестно за какво използвани милиони левове заеми и множество нарушения, днес имаме дружество, което е на печалба и редовно покрива старите си задължения - с ясна бизнес програма и стабилен мениджмънт. Вероятно мнозина си дават сметка за ключовата роля на ВиК - Габрово за успешното реализиране на водния цикъл. Един ден липса на координираност и партньорство и градът ни ще се присъедини към групата на злощастните градове, като Сливен и не малко други, в които институционалните конфликти, често базирани на персонални и политически слабости, са за сметка на гражданите. Обръщам внимание на важността на ежедневното съдействие, което ВиК дружеството оказва по време на изпълнението на проекта. Тук имам предвид съгласуването на проектна документация, изготвянето на становища по компетентност, участие в предстроителните проучвания на място, преди стартиране на ремонтните работи на даден подобект, указване на точно местоположение на проводи и съоръжения, превключване на новата мрежа в системата, координация на водоподаването, вземане на дейно участие в технически решения от гледна точка на експлоатацията и не на последно място активната работа на аварийните екипи. Няма част от строителния процес по мрежата и пречиствателните станции, по която операторът да няма пряко и ключово отношение.

Ще кажете, че съм пристрастна и несправедлива. Все пак имаме нова политическа реалност, и е съвсем в реда на нещата, да им се даде шанс да се докажат и да реализират своята политика. И така е редно да бъде, демократично, принципно и открито, с отговорност и конкретни ангажименти, поети от политиците пред хората, за хората. А не както в конкретния случай -  набързо, без обяснение, ултимативно, анонимно, изобщо по добре познатия ни „стар начин“. А може би обяснението е просто, прочетох го в коментарите на един от лидерите на управляващото ни днес политическо триединство, по повод 100 дни на правителството – „свенлива кадрова политика“. Аз лично, в Габровския случай прочитам от една страна - стремеж към „похвала“ за добре свършена работа от партийните централи, а от друга - нескрито, почти ирационално желание за превръщане на най-значимата инвестиция в града в залог на неясни политически цели, и арена за икономически злоупотреби - индиректно, чрез максимално затруднение на изпълнението, материализирано чрез подмяна на ВиК управлението. 

Сега разбирам защо, уважаеми господа управляващи политици, внушавате на хората, че цената на водата ще се повиши след реализация на водния цикъл в нашия град. Типично във Ваш демагогски стил умело прикривате неясни интереси, всявайки съмнения за смисъла на инвестицията и нейния обратен социален ефект. Признавам, добре обмислен ход, особено като добавим амортизацията на активите и енергоемкостта на модернизираните пречиствателни съоръжения.

Преди няколко дни категорично завих, че като Кмет не се притеснявам за успешното реализиране на този сложен и тежък проект. Днес отново ще потвърдя пред Вас, Габровци, тази си увереност, въпреки настойчивите опити за неговата употреба. И ако Вие, гражданите, сте в пълното си право ежедневно да ме критикувате открито, скрито, с име или без име, да настоявате за повече прозрачност, за повече информация, за повече реални действия и адекватност, то моята роля е открито и принципно да защитавам и браня интереса на Габрово, и в частност на тази инвестиция, именно заради Вас. И трябва на всички да стане ясно, че нямам никакво намерение да правя компромиси, защото Габрово не е залог, който заслужава компромис, най-малкото заради неясни политически нужди. И категорично отказвам да въвличам гражданите в решения „на тъмно“, които поставят под риск един от най-мащабните проекти, който се реализира в България, благодарение на Европейската солидарност.

И тук действията ми ще надхвърлят границите на страната ни. Мой дълг и изконно гражданско право е да знаем как се защитават интересите на Габрово от тези, които днес вземат политическите решения на местно и национално равнище, кой и защо поставя под риск развитието на нашия град. Отговорите са трудни единствено, когато има разлика между лозунги, обещания и реални действия. Затова най-разумното действие е да пристигне още едно писмо до нас, акционерите в дружеството, отново с подпис на министър на регионалното развитие, в което се казва, че се отменя свикването на Общо събрание за смяна на управителя на ВиК - Габрово ООД. Само така ще докажем, че имаме обединена и отговорната позиция към Габрово, без значение от партийния ни цвят.

Сега Вие сте на ход, господа депутати от управляващите партии. Няма време. Редно е да знаете, че Габровци са търпеливи и разумни, но съвсем не и наивни. Без тяхното доверие и Вие, и ние сме излишни. А аз лично имам нужда от здравия разум и силен дух на хората, за да дебатираме заедно как ще изглежда града ни след една година, с приключен воден проект, с изградено кръгово кръстовище, с обновен парк Маркотея и благоустроен VІ участък, с подготовка на следващите важни проекти, които ще продължат да променят облика на града ни и самите нас. Защото вярвам в здравия разум и в безалтернативната посока за Европейско развитие на Габрово.

Това е моята позиция. Ако искате, можете да я определите и като открит протест.