Община Габрово е извършила детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като е определила необходимите допълнителни работи по възстановяване на настилките в най – критичните участъци. На база анализа и съобразявайки се с възможностите за финансиране, Общината е определила обхвата на допълнителните възстановявителни дейности:

Кв. Баждар - ул. Баждар (освен участъка от ул. Чардафон до ул. Ал. Константинов), ул. Х. Димитър (от ул. Ем. Манолов до отбивката за ул. Устрем) –възстановяване на съществуващата настилка, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Х. Димитър (последните 70 м до ул. Устрем) – нови бордюри и нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Баждар (участъкът от ул. Ал. Константинов до ул.Чардафон) и ул. Омуртаг – възстановяване на съществуващата настилка, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Алеко Богориди, ул. Тодор Бурмов, ул. Тракия, част от ул. Ал. Константинов (от ул. Омуртаг до ул. Х. Димитър) и част от ул. Добруджа (от ул. Баждар наляво) - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; част от ул. Ал. Константинов (от ул. Баждар посока запад) и част от ул. Добруджа (от ул. Баждар надясно)  - нова асфалтова настилка по цялото платно.

Кв. Варовник - ул. Васил Друмев (от ул. Варовник до ул. Ангел Кънчев) и ул. Ангел Кънчев - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Варовник и ул. Стръмнина – нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Цанко Церковски – нова асфалтова настилка по цялото платно.

Кв. Трендафил - ул. Тота Венкова, ул. Никола Рязков и ул. арх. Атанас Донков – нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Люлякова градина  - нова асфалтова настилка по цялото платно и нови бордюри.

Кв. Русевци - ул. Морава, ул. Емине и ул. Селимица - нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Брегалница (от ул. Найден Геров до ул. Селимица) – нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Брегалница (от ул. Селимица до края) – нова асфалтова настилка по цялото платно и нови бордюри.

Кв. VI участък - ул. Орлово гнездо (в участъка, където се полага водопровод) –възстановяване на съществуващата настилка, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Св. Йоан Предтеча – нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка.

Кв. Стефановци и кв. Златари - бул. Бойката и ул. Златарска (от бул. Бойката до жп прелез) – нови бордюри и нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Златарска (от жп прелез до края) – нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Василка Бенева (от началото до ул. Етрополе) – нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Василка Бенева (от ул. Етрополе до края) – нова асфалтова настилка по цялото платно и нови бордюри; ул. Георги Стефанов (от ул. Русалка до края на регулация) - нова асфалтова настилка по цялото платно; път за село Орловци (продължение на ул. Георги Стефанов от края на регулацията до напорен водоем) - нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Георги Илиев - нова асфалтова настилка по цялото платно.

Централна градска част - бул. Априлов, ул. Бялката, ул. Добри Карталов, ул. Иван Вазов, ул. Скобелевска и ул. Брянска (без участъка от НТС до ул. Еп. Софроний“) - нова асфалтова настилка по цялото платно; бул. Априлов, в участъка му от Централна поща до ул. Д. Пашов (Стадиона) - частично полагане на нова тротоарна настилка; ул. Македония (от ул. Ю. Скайлър до ул. Д. Пашов), ул. Кукуш, ул. Република, ул. П. Семов и ул. Успех - нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Македония (от ул. В. Михайлов до ул. Бялката) - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Дончо Пашов - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и частично полагане на нова тротоарна настилка; ул. Драва - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Л. Донков - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка.

Квартали Лъката и Камъка - ул. Орловска (без еднопосочния участък от Полиция до мост „Игото“) - нова асфалтова настилка по цялото платно, като в участъка й от ул. Петър Берон до ул. Д-р Н. Василиади се предвижда и полагане на нови  бордюри и тротоар, а в участъка й от ул. Д-р Н. Василиади до ул. Шипка /Полицията/ се предвижда нова тротоарна настилка; ул. Радецка (от ул. Й. Предтеча до пл. Първи май) и ул. Мир (участък от 150 м. от ул. Градище) - нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Любен Каравелов -  частично изпълнение на нови бордюри и тротоари и нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Градище - частично изпълнение на нови бордюри и тротоари и нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Роден край - нови бордюри и нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Шипка - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Стефана Богдан Генчева (участък от 138 м. от ул. Планинец към Планетариум) - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и частично нова тротоарна настилка, а след този участък, до резервоара на Планетариума се предвижда цялостно преасфалтиране на пътното платно; ул. Разцветна, ул. Извора, ул. Кръгозор, ул. Иван Димов, ул. Братя Миладинови и ул. Острец (в участъка й 120 м. от ул. Ив. Димов) -  нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Острец (участък от 205 м. от ул. Градище) и ул. Народна воля - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка; ул. Орлово гнездо (участъкът от ул. Турист до ул. Народна воля) - възстановяване на съществуващата настилка по цялата ширина на пътното платно, поставяне на нови бордюри и нови тротоари.

Кв. Радичевец и кв. Йонковото: ул. Неофит Рилски; ул. Николаевска /участък от ул. Априловска до ул. Р.Каролев/, ул. Гимназиална, ул. Климент Охридски /участъка от ул. Ив.Тончев до дере ул. Перущица/, ул. Пенчо Постомпиров, ул. Априловска /участъка от Баев мост до ул. Николаевска/, ул. Първи май /участъка от ул. Стара планина до ул. Опълченска/ - нова асфалтова настилка по цялото платно; ул. Николаевска /участъка от ул. Р. Каролев до Шиваров мост/ - нова асфалтова настилка по цялото платно и нова тротоарна настилка; ул. Лиляна, ул. Климент Охридски /участъка от ул. Ив. Тончев до Математическа гимназия/, ул. Екзарх Йосиф /участъка от ул. Николаевска до ул. Н. Рилски/, ул. Константин Иречек, ул. Тотю Иванов /участъка от ул. Николаевска до ул. Н. Рилски/, ул. Славянска, ул. Ясен /последните 330 м. до ПСПВ/ - нова асфалтова настилка о цялото платно; ул. Тотю Иванов /участъка от ул. Николаевска нагоре, до края/ - нова асфалтова настилка по цялото платно, нови бордюри и нова тротоарна настилка.

Кв. Беленци: ул.Ведрина /участъка от ул. Габрака нагоре – 268 м./ - нова асфалтова настилка по цялото платно. От там нагоре за участък от 292 м. се предвижда нова асфалтова настилка по цялото платно и поставяне на нови бордюри.

Кв. Лисец: ул. Топлеш /участъка от нова подпорна стена до края на улицата, най-горе/, ул. Сините скали, ул. Орехите, ул. Моровежки скали, ул. Свежест, ул. Зеленика, ул. Тодорчетата, ул. Въдичарска, ул. Спортна, отсечката между ул. Ягода и ул. Въдичарска - нова асфалтова настилка по цялото платно.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

Елмхърст Колидж Джаз Бенд спечели сърцата на габровската публика
15 август 2013
Решение за промяна на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и публичност в рамките на проект № А12-22-154 „Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения в страната“
15 август 2013