В първите дни на юли още две деца, лишени от родителска грижа, намериха своите семейства. Децата са от общността, като едното е току-що родено – само на 10 дни, а другото е на 2 години. Със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” за тях е осъществено настаняване по спешност в две приемни семейства – професионално и доброволно.

Община Габрово, в качеството си на доставчик на услугата „Приемна грижа”, сключи договор с професионалното приемно семейство за възлагане и извършване на дейността. За отглеждането и възпитанието на децата, професионалните приемни родители получават месечен бюджет за издръжката им, както и възнаграждение.

Благодарение на проекта „И аз имам семейство”, броят на децата, настанени в приемни семейства на територията на общината, става общо 12. Първите пет бяха приети в периода 26 ноември 2012 г. – 21 януари 2013 г., а останалите – между 25 и 29 април тази година. Към момента още пет семейства са подали заявления за приемни родители и са в процес на проучване, обучение и оценка.

Кандидатите могат да разчитат на подкрепа от екипа по приемна грижа, както и на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово. По време на подготовката и в процеса по проучване и оценка, те преминават базово обучение за доброволна приемна грижа, както и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа. Родителите получават помощ и от благотворителната фондация „Надежда и домове за децата”. През първите месеци тя осигурява най-необходимите неща като храна, адаптирани млека, лекарства, памперси, дрехи, обувки, легла, колички, бебешка козметика.

Приемната грижа позволява на децата без родители да растат в семейна среда и да получат възможност за развитие. Успехът на услугата, като алтернатива на социалните домове, е ключов елемент от реформата на системата от грижи за децата. Община Габрово продължава набирането на кандидати за приемни родители. Лицата, проявяващи интерес към услугата „Приемна грижа”, могат да се обръщат за повече информация към областния екип на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в общинската администрация – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стаи 314 и 315.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция „Социално подпомагане” и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.


Инвестира във Вашето бъдеще!